Enkät för användning av R/V Skagerak i början av 2022

Enkät för användning av R/V Skagerak i början av 2022

SCOOT bjuder in alla intresserade att berätta om behov och idéer för användande av Göteborgs Universitets nya forskningsfartyg R/V Skagerak.
Utgångspunkten är att SCOOT vill göra fartyget tillgängligt under någon period i början på 2022.
Primär målgrupp är små och medelstora företag i Västsverige, men alla är välkomna att svara på enkäten!

Jag är intresserad eller har en idé för användning av R/V Skagerak, till exempel:
Jag är möjligen intresserad av fartygstid för R/V Skagerak i följande veckor i början på 2022:
Öppet fartyg 12 november (detaljer här):